Trzeci krok – Termin i ilość godzin tłumaczenia

 

Należy wybrać termin, w którym odbędzie się tłumaczenie (zaznaczyć datę) oraz wybrać przedział czasowy, w którym odbywać się będzie tłumaczenie. Następnie należy podać dane kontaktowe: telefon, mail.  System automatycznie podsumuje zamówienie i przekieruje do bramki płatności.

Ważne!

Prosimy o przysłanie wszelkich materiałów, które będą mogły posłużyć tłumaczowi do jak najlepszego przygotowania się do tłumaczenia. Materiały proszę przesyłać za pomocą dołączonego do formularza zamówienia pola lub na kontakt@prywatny-tlumacz.pl